Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Pregled porabe toplotne energije

Spremljajte mesečno porabo večstanovanjskih stavb v ogrevalnih sistemih.