Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Pravilnik o delitvi stroškov ogrevanja

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je 19. 9. 2016 sprejelo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pomembnejše spremembe: "Porabniški deleži za ogrevanje, ki so nižji od 40% deleža ogrevane površine, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40% deleža ogrevane površine." Pri obračunskih obdobjih, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika (tj. pred 24. 9. 2016), se spremembe in dopolnitve pravilnika začenjajo uporabljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.

"Povezava na neuradno prečiščeno besedilo pravilnika, ki že vsebuje spremembe"