Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

UPRAVLJANJE STAVB

Splošno o upravljanju

Upravljanje vključuje vse tiste storitve in ravnanja, ki preprečujejo propadanje stavb, stanovanj, okolice hiš in bivalnega okolja v celoti ter istočasno zagotavlja prijetno bivanje vsem uporabnikom. Med upravljanje sodijo tudi materialna vlaganja, ki jih zakon imenuje vzdrževanje. Pri tem gre praviloma za vzdrževanje skupnih prostorov ter delov in naprav v večstanovanjski stavbi. Upravljanje je tudi skrb za obratovanje večstanovanjske stavbe.

Obratovanje so vse storitve v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše ter skupnega zemljišča in s tem povezani  stroški med katere štejemo predvsem stroške čiščenja, skupne elektrike, komunalnih storitev (vode, smeti), ogrevanja, hišnika, ipd.).

Prenova in izboljšave povečujejo obstoječo uporabno vrednost stanovanj in večstanovanjskih stavb, zato ne sodijo med redno upravljanje. Upravnik pa lahko proti plačilu v dogovoru z etažnimi lastniki opravlja tudi te storitve.

Po stanovanjskem zakonu (SZ-1) mora imeti vsaka stavba, ki ima več kot 8 posameznih delov in hkrati več kot dva lastnika upravnika. Storitve upravljanja pa lahko opravlja tudi skupnost lastnikov, ki mora biti registrirana kot pravna oseba, vendar samo za upravljanje s hišo, ki je v njihovi lasti.