Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

V sklopu izvajanja nalog rednega upravljanja, ki obsegajo posle obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe izvajamo tudi sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje in ohranjenje pogojev za varstvo pred požarom. Obseg nalog določajo predpisi s področja varstva pred požarom. Več glede požarne varnosti si lahko ogledate v publikaciji oz. v predstavitvi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.