Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

Inženiring - svetovalni in izvajalski

Za naše naročnike nudimo svetovalni in izvedbeni inženiring:

  • Naročnikom zagotovimo popoln inženiring prenove.
  • Predlagamo najugodnejše tehnične rešitve v zvezi izvedbe obnove,
  • Predlagamo ali sestavimo najugodnejši predlog financiranja oziroma zbiranja finančnih sredstev potrebnih za obnovo,
  • Izvedemo razpis in naročnikom predlagamo izbor najprimernejšega izvajalca,
  • Poskrbimo za optimalno organizacijo / koordinacijo del med obnovo
  • Zagotovimo strokovni nadzor nad obnovitvenimi deli.