Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Čiščenje in urejanje okolice

Pogostost, način in obseg čiščenja ter urejanja okolice se določi po dogovoru z lastniki. Dela izvajamo z zanesljivimi in preizkušenimi zunanjimi sodelavci.
Običajen obseg čiščenja:

 • 2 x tedensko mokro čiščenje talnih površin notranjega stopnišča,
 • 1 x mesečno suho čiščenje tal v kleti, ometanje pajčevine, gasilnih aparatov, poštnih nabiralnikov, stopniščne ograje, H omaric in okenskih polic,
 • vsakokratno čiščenje steklenih površin vhoda/vetrolova,
 • 2 x letno čiščenje svetil, stopniščnih oken,
 • čiščenje prostora za odlaganje smeti – po potrebi,
 • čiščenje zunanjega stopnišča – po potrebi,
 • ostala čiščenja po potrebi.

Urejanje okolice obsega:

 • vrtnarska opravila: košnja trave, urejanje gredic in obrezovanje grmovnic,
 • pobiranje smeti na funkcionalnem zemljišču stavbe,
 • zimsko službo, pluženje snega ali ročni odmet snega in posip sol,
 • 1 x letno generalno čiščenje okolice.