Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Pojasnila podjetja Komunala Brežice d.o.o. glede višje cene omrežnin:

SPREMEMBA PRI OBRAČUNU OMREŽNIN IN CEN JAVNE INFRASTRUKTURE

Od 1.5.2019 naprej se na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Brežice (Ur. list Rs, št. 25/2019) ukinja subvencioniranje cen najemnin gospodarske javne infrastrukture. Gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti se tako obračunava polna cena omrežnin/cena javne infrastrukture, v enaki višini dosedanjih potrjenih cen, ki so se izvajalcem pridobitnih dejavnosti do sedaj že zaračunavale.