Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Ogrevanje v novi kurilni sezoni

Spoštovani,
leto 2022 je še naprej zaznamovano s povečevanjem geopolitične nestabilnosti ter nadaljnjega slabšanja razmer na področju dobavnih verig številnih nujno potrebnih izdelkov in surovin. Poleg hrane je predvsem kritična zanesljivost oskrbe z energenti iz uvoza, ki je med drugim zaradi eskalacije konflikta v Ukrajini čedalje bolj negotova, cenovna nestabilnost pa ogroža delovanje družbenih struktur v širši regiji. Republika Slovenija je z nizko ravnjo energetske neodvisnosti izjemno ranljiva za nadaljnjo degradacijo stanja zato je pomembno, da se pripravijo ustrezni okvirji za zaščito državljanov in gospodarstva. Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v tem kontekstu preučuje možnosti za spremembe zakonodajnih aktov s katerimi bi se zmanjšalo negativne vplive in tveganja zaradi trenutnih razmer, in sicer še pred začetkom kurilne sezone 2022/23. Priprave za naslednjo sezono so že v teku. V začetku preteklega meseca smo opravili povpraševanje za dobavo zemeljskega plina. Povabilo k oddaji ponudb smo posredovali: Gen I, Petrol, ECE Energija, Adriaplin ….. Nihče od ponudnikov ni podal ponudbe. Odzvala sta se Adriaplin in Petrol, da ne moreta podati ponudbe. Predstavnik Gen I-a je v telefonskem pogovoru pojasnil, da so razmere na trgu zelo zahtevne in da je vprašljiva dobava plina na sploh. Zaradi visoke cene zemeljskega plina in negotovih razmer glede prihodnjih dobav, bomo za naslednjo kurilno sezono, kjer je to mogoče, pripravili vse potrebno za uporabo alternativnega vira – kurilnega olja. Pričakovati je, da bo dobava kurilnega olja v zimskih mesecih zaradi povečanega povpraševanja otežena, zato bomo z nabavo pričeli že v poletnih mesecih. Prva akontacija bo precej višja od dosedanjih in bo obračunana pri položnici za mesec junij, z valuto 20.07.2022. Vplačila imamo namen uporabiti za čimprejšnjo nabavo kurilnega olja. V kolikor vam predlagani obračun akontacij ogrevanja ne ustreza, nam to sporočite, da vam ga prilagodimo. V pričakovanju razumevanja vas lepo pozdravljamo.

Upravnik ogrevalnih sistemov DOMtim d.o.o.

Preberite tudi

Zaključek ogrevanja za sezono 2022/23

več     objava: 19.05.2023

Ponoven zagon kurilnih naprav

več     objava: 14.05.2023

Zaključek kurilne sezone 2022/2023

več     objava: 04.05.2023