Upravljanje in vzdrževanje stavb
 
05 99 22 140

VIZITKA PODJETJA

Domtim d.o.o.
Hrastinska pot 36
8250 Brežice

Telefon:
05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si

DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 07.00 - 15.00

OBRAZCI
Prijavnice, vloge, prošnje, sheme....

Obvestilo Komunale Brežice d.o.o. Avgust 2016


Komunala Brežice d.o.o., obvešča o naslednjih vsebinah:
  • Pojasnilo o postavki odlaganja odpadkov.
  • Prevzem odpadnih jedilnih olj.
  • Sporočanje stanja na vodomeru v mesecu avgustu 2016.
  • Praznjenje greznic in čiščenje kanalizacije.
  • Večja raba vode v poletnem času in odstonost v času dopustov.
  • »Prinesi-odnesi« na tržnici Brežice v Avgustu 2016.
Več o vsebinah na naslednji povezavi: /Obvestilo_Komunale_Brezice_d.o.o._avgust_2016.pdf